top of page

Історична довідка

 

   Старобільський фаховий коледж  - один з найстаріших аграрних закладів освіти.

   Його історія розпочинається в далекому 1892 році відкриттям ремісничо-механічного училища, яке давало робочі професії слюсаря, токаря, столяра, коваля.

   Відтоді багато чого змінилось, не один раз учбовий заклад був реорганізований з метою подальшого удосконалення підготовки спеціалістів сільського господарства. В 1924 році в Старобільську була створена сільськогосподарська школа по підготовці спеціалістів сільського господарства - саме з цього року починається історія нашого коледжу. В 1929 році ця школа перетворена в індустріальний технікум, а в 1931 році він став технікумом механізації сільського господарства з чотирирічним строком навчання.

   Після війни необхідно було відроджувати зруйновану країну, і в 1948 р.  в Старобільську з’явилась школа керівних кадрів колгоспів, яку в 1956 році ліквідували і був утворений  шляхом з’єднання останньої з технікумом механізації – Старобільський сільськогосподарський технікум.

   Питання забезпечення та підвищення якості підготовки фахівців є одним з найактуальніших всієї системи освіти держави. З цією метою в 1964 році на базі елітно-насіннєвого  господарства № 123 і Старобільського сільськогосподарського технікуму був створений по суті новий навчальний заклад – Старобільський радгосп-технікум, директором якого з 1968 по 1996 рр. працював І.А. Півень, за цей період під його керівництвом удосконалювалась матеріальна база, змінилась географія розташування, створена нова учбова база, побудований студентський учбовий комплекс, головний і лабораторний корпуси, гуртожитки, стадіон та інші об’єкти.

   В 1998 році радгосп-технікум  реорганізовано у Старобільський державний аграрний технікум і елітнасінгосп «Роздольне».

   У 2005 році Старобільський аграрний технікум увійшов до складу Луганського національного університету, що сприяє подальшому удосконаленню навчального і виховного процесів. Якщо перший випуск 1897 року налічував 17 учнів, то тепер в технікумі близько 150 студентів кожного року здобувають спеціальності техніка-механіка, фельдшера ветеринарної медицини, організатора виробництва, технолога по виробництву і переробки продукції тваринництва, агронома.

   За роки свого існування технікумом підготовлено більше 23 тисяч кваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу України.

    Сьогодні – технікум сучасний навчальний заклад, де здобувають освіту близько 600 студентів на денній та заочній формах навчання. Технікум готує фахівців для аграрного сектору економіки за спеціальностями:

 

211 «Ветеринарна медицина»

204 «Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва»

201 «Агрономія»

208 «Агроінженерія»

073 «Менеджмент»

 

   Вся діяльність коледжу спрямована на зростання якості освіти, що надається нашим студентам.

  З 01.03.2023 коледж перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ "Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" (Луганський національний аграрний університет реорганізовано в аграрний факультет СНУ ім.В.Даля).

техн11
техн9
техн7
техн6
техн5
техн4
техн3
техн2
техн1
bottom of page