Історична довідка

 

   Старобільський фаховий коледж  - один з найстаріших аграрних закладів освіти.

   Його історія розпочинається в далекому 1892 році відкриттям ремісничо-механічного училища, яке давало робочі професії слюсаря, токаря, столяра, коваля.

   Відтоді багато чого змінилось, не один раз учбовий заклад був реорганізований з метою подальшого удосконалення підготовки спеціалістів сільського господарства. В 1929 році профтехшкола перетворена в індустріальний технікум, а в 1931 році він став технікумом механізації сільського господарства з чотирирічним строком навчання.

   Після війни необхідно було відроджувати зруйновану країну, і в 1948 р.  в Старобільську з’явилась школа керівних кадрів колгоспів, яку в 1956 році ліквідували і був утворений  шляхом з’єднання останньої з технікумом механізації – Старобільський сільськогосподарський технікум.

   Питання забезпечення та підвищення якості підготовки фахівців є одним з найактуальніших всієї системи освіти держави. З цією метою в 1964 році на базі елітно  насіннєвого  господарства № 123 і Старобільського сільськогосподарського технікуму був створений по суті новий навчальний заклад – Старобільський радгосп-технікум, директором якого з 1968 по 1996 рр. працював І.А. Півень, за цей період під його керівництвом удосконалювалась матеріальна база, змінилась географія розташування, створена нова учбова база, побудований студентський учбовий комплекс, головний і лабораторний корпуси, гуртожитки, стадіон та інші об’єкти.

   В 1998 році радгосп-технікум  реорганізовано у Старобільський державний аграрний технікум і елітнасінгосп «Роздольне».

   У 2005 році Старобільський аграрний технікум увійшов до складу Луганського національного університету, що сприяє подальшому удосконаленню навчального і виховного процесів. Якщо перший випуск 1897 року налічував 17 учнів, то тепер в технікумі близько 200 студентів кожного року здобувають спеціальності техніка-механіка, фельдшера ветеринарної медицини, організатора виробництва, технолога по виробництву і переробки продукції тваринництва, рослинництва.

   За роки свого існування технікумом підготовлено більше 22 тисяч кваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу України.

    Сьогодні – технікум сучасний навчальний заклад, де здобувають освіту близько700 студентів на денній та заочній формах навчання. Технікум готує фахівців для аграрного сектору економіки за спеціальностями:

 

211 «Ветеринарна медицина»

204 «Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва»

201 «Агрономія»

208 «Агроінженерія»

073 «Менеджмент»

 

   Вся діяльність технікуму спрямована на зростання якості освіти, що надається нашим студентам.

техн11
техн9
техн7
техн6
техн5
техн4
техн3
техн2
техн1