Структура підрозділу

Структура управління ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Організаційна структура ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Основні структурні підрозділи ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Допоміжні підрозділи
ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

png-transparent-employment-national-labor-relations-board-management-business-man-people-b