top of page

Структура підрозділу

Структура управління ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Організаційна структура ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Основні структурні підрозділи ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

Допоміжні підрозділи
ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»

png-transparent-employment-national-labor-relations-board-management-business-man-people-b
bottom of page